Зала „Европа“ – Открити хоризонти

ХХХVIII ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ “ЗЛАТНА РОЗА”
24 СЕПТЕМВРИ- 01 ОКТОМВРИ 2020г.

Запазваме си правото на промени и допълнения в програмата.